SPYDEBERG BYGDEBOK

Innholdsfortegnelse Bind 3:

BIND 3/1

Forord . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bygdebok i samfunnsperspektiv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sørbygda – dimensjon og betydning . . . . . . . . . . . . . . . .

Landskapene i Sørbygda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Leirjordsbygda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sørbygdas skoger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Utmark, tjern og myr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fra skjærgård til innlandsbygd . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ettertanke om Sørbygdas natur og landskap . . . . . . . . .

Ordforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kilder og litteratur . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Introduksjon av landskapsområdene . . . . . . . . . . . . . . . .

Nøkkel for leseren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giltvedtområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Spydeberg prestegård – Vasstvedt, bnr. 33 . . . . . . . . . . .

Mamrelund, bnr. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hovienga, bnr. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Haltorp, gnr. 34 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Hesleskaug, gnr. 35. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giltvedt, gnr. 36 og 37 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giltvedt, gnr. 36, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Giltvedt lille, gnr. 37, bnr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rudområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Auten, gnr. 38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rud søndre, gnr. 39. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skjærsaker, gnr. 40/41. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skjærsaker øvre, gnr. 40, bnr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skjærsaker nedre, gnr. 41, bnr. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skjærsaker søndre, gnr. 41, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skrabben, gnr. 41, bnr. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Busterud nedre, gnr. 41, bnr. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Knapås, gnr. 41, bnr. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Busterud øvre, gnr. 41, bnr. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Brattvet, gnr. 41, bnr. 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stedsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


BIND 3/2

Voldområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dæhli, gnr. 42 og 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dæhli nedre, gnr. 42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dæhli gnr. 43 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dæhli, gnr. 43, bnr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Dæhli nordre, gnr. 43, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Grav, gnr. 44 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vold, gnr. 45 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sundby, gnr. 46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sundby søndre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sundby nordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sundby søndre og nordre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Sundby, bnr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nygård, bnr. 9 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skaugrim, gnr. 47 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skaugrim, bnr. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vestby, gnr. 52 og 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vestby vestre, gnr. 52 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vestby østre, gnr. 53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fjerdingen, gnr. 53, bnr. 3 og 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mørk-området. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mørk søndre og Mørk nordre, gnr. 48 og 49 . . . . . . . . . .

Mørk søndre, gnr. 48 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mørk skole, gnr. 48, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Mørk nordre, gnr. 49 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stedsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


BIND 3/3

Holtområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stønnerud, gnr. 50. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stønnerud, bnr. 4 og 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stønnerud, bnr. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stønnerud, bnr. 4 og 5 samlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Granerud, bnr. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unnerud, gnr. 51 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Unnerud, gnr. 51, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kjosområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kjos, gnr. 54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bjabergområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunby, gnr. 55 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunby øvre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunby nedre. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunby nedre, søndre del. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunby søndre, bnr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tunby nordre, bnr. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bjaberg, gnr. 56 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bøhrenområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bøhren, gnr. 111 og 112 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bøhren nedre, gnr. 111. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heiestad, gnr. 113 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heiestad, gnr. 113, bnr. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Klever, gnr. 114 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trollerud – Ødegården, gnr. 130 og gnr. 131 . . . . . . . . . .

Solli, gnr. 130, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Risebru, gnr. 130, bnr. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trollerud, gnr. 131. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trollerud nordre, gnr. 131, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stedsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


BIND 3/4

Åsområdet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ås, gnr. 115 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bråtan – Åsbråtan, bnr. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bjørnebekk, bnr. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bergslien (Bergli), bnr. 7, 8 og 10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Furulund . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Alvim, gnr. 116 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heli skole, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tettum, gnr. 117 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nydalen, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Anstensrud, gnr. 125. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melkeberg, gnr. 126 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melkeberg, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melkeberg, bnr. 3 og 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melkeberg, bnr. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melkeberg, bnr. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Melkeberg, bnr. 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Torp, gnr. 127. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Torp, bnr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Torp, bnr. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Fjeld, bnr. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kiserud, gnr. 128 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Svinningen, gnr. 129 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heliområdet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skårberg, gnr. 118 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skårberg, bnr. 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Skårberg, bnr. 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Granly, bnr. 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prestby søndre, gnr. 119 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prestby, bnr. 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prestby, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prestby, bnr. 3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prestby, bnr. 4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Prestby, bnr. 5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordby, gnr. 120 og 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordby vestre, gnr. 120 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordby østre, gnr. 121 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nordby østre, gnr. 121, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heli, gnr. 122 og 123 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heli nordre, gnr. 122, bnr. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heli søndre, gnr. 123, bnr. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Heli mellom, gnr. 123, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Vrangen, gnr. 123, bnr. 3 og 7 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revhaug, gnr. 124 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revhaug nordre, gnr. 124, bnr. 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revhaug mellom, gnr. 124, bnr. 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Revhaug søndre, gnr. 124, bnr. 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Historiske kart . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Flyplassplanene som ble skrinlagt . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Epilog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Bygdebokkomitéens arbeidsgruppe. . . . . . . . . . . . . . . . .

People and their homes – on ancient and new sites . . . .

Jacob NicolaiWilse. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Kilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Ordforklaringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Gamle mål . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rettelser og tilføyelser til bind 1 – Midtbygda med

stasjonsbyen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Rettelser og tilføyelser til bind 2 – Nordbygda med

Stegen og Vassbygda . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Stedsregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Saksregister . . . . . . . . . . . . . .