SPYDEBERG BYGDEBOK

Om Spydeberg Bygdebok


Hvem besøkte Sørbygda da Nordbygda fortsatt lå under istidsbreen? Var Glommafjorden et eldorado for strandfolket i steinalderen? Merket Spydeberg flodbølgen i Norskehavet for 8200 år siden? Hvor store var bydeborgene på Murås og Vardåsen? Hvor mange gårder ble borte i Svartedauen – og hvilke gårder ble større etter Svartedauen? Hvordan gikk det med husmannen som på oppdrag fra moren slo i hjel sønnen på gården?

Hvor enestående er egentlig oppgangssaga på Mørk?


Dette og mye mer til får du greie på dersom du kjøper Spydeberg bygdebok, bind 3: Folk og liv på gamle og nye tomter. Den kommer 27. november og bør bli årets julegave i Spydeberg. – Vi tror den er aktuell for alle i Spydeberg, ikke bare for dem som bor i Sørbygda, sier hovedforfatter Eirik Juel. Materialet var så rikt at bind 3 av bygdeboka måtte bli hele 4 bøker som nå kan kjøpes på biblioteket og servicetorget i Spydeberg. Det er fortsatt mange i Spydeberg som ikke har skaffet seg bind 1 og 2. Disse er fortsatt i salg, og her er det mye stoff som folk ikke finner på internett.


Naturhistorien i Spydeberg er særlig interessant i Sørbygda, og mye nytt stoff presenteres. Dette gir opplevelser både på tur i skog og mark og hjemme i godstolen. Spydeberg har også en sentral plass i arkeologenes studier av de første menneskene som kom til landet etter at isen trakk seg tilbake. De rike flintfunnene på Mulerud og Holstein i Trollerudåsens sørside forteller om tida da åstoppene våre var øyer i den ytre skjærgården den gangen.


De fruktbare jordbruksområdene forteller historie om en flere tusen år gammel bondekultur, og skogsområdene i Mørk og rundt Vardåsen forteller om skogsdrift, jakt, fiske, sagbruk, tjærebrenning, kullmiler og mye mer. Hvor mye av dette som hadde blitt borte dersom flyplassplanene ikke hadde blitt skrinlagt, blir også fortalt.


Dagliglivet til folk i Spydeberg blir løftet fram. Dramaer i det store og i det små blir berettet om. Både hva som skjedde da Peder Gyllenstråle brente av Spjoteberg prestegård i 1573 og om livet i den nye prestegården på Vasstvedt. Livet langs allfarveien gjennom Heli og over Giltvedt og skysstasjonen Bjaberg blir fortalt. Likeså de dramatiske hendingene i 1814 og de viktige veivalgene for nasjonens historie som ble gjort i Spydeberg den gangen. Grunnlovsmarkeringen i 2014 blir presentert med bilder i farger.


Når bosettingshistorien nå er ferdig for hele kommunen, går Bygdebokkomieen i gang med det avsluttende bindet om Spydebergs kulturhistorie, der en får med det som ikke har hørt hjemme i bosettingshistorien, sier Eirik Juel.